Školní stravování

Školní jídelna je součástí právního subjektu Základní školy pod Svatou Horou. Co je nutné udělat, pokud chcete, aby se dítě stravovalo ve školní jídelně? Uhradit obědy.

Stravné lze hradit hotově, inkasem z vašeho účtu, převodem z vašeho účtu a jednorázovým vkladem. Nový strávník si musí nejdříve vyzvednout čip v kanceláři Gymnázia pod Svatou Horou.
1. Zaplatit obědy hotově:
Zaplatit obědy hotově a to nejpozději den před tím než chcete, aby se žák stravoval. Stravné na září lze uhradit hotově ve dnech 29.8.2018 - 31.8.2018 od 9,00 hod. do 13,00 hod. a 3.9.2018 - 11.9.2018 od 7.30 hod. do 15.00 hod. u okénka ve školní jídelně. V ostatních měsících se vybírá hotově pouze poslední tři pracovní dny v měsíci a první tři pracovní dny v měsíci. Mimo tyto dny musíte platbu provést sami a to buď složit hotově na náš účet v ČSOB nebo poslat složenkou na náš účet nebo převést převodním příkazem z vašeho účtu na náš účet. Obědy budou dětem přihlášeny po předložení dokladu o úhradě nebo po připsání částky na náš účet.
2.  Hradit obědy inkasem
Vyzvednout nebo stáhnout z webových stránek přihlášku ke stravování a podle údajů označených na přihlášce „A“ otevřít povolení k inkasu u přepážky vaší banky nebo prostřednictvím služby internetového bankovnictví. S vyplněnou přihláškou, kde svým podpisem potvrdíte, že jste otevřeli povolení k inkasu, přihlásit žáka osobně v jídelně základní školy.
3.  Hradit obědy převodním příkazem
Ve školní jídelně zaregistrovat žáka. Dostanete přidělený variabilní symbol, pod kterým budete provádět platby. Otevřete na vašem účtu trvalý příkaz k úhradě podle údajů označených na přihlášce „B“. První měsíc při přihlašování zaplatit hotově, nebo poslat částku jednorázovým příkazem a na další měsíce nastavit trvalý převodní příkaz k určitému dni v měsíci.
4.  Jednorázovým vkladem
Složit hotově stravné na několik měsíců, pololetí, celý školní rok ve školní jídelně ve dnech, kdy se hradí stravné hotově. Zaregistrovat se ve školní jídelně a poslat jednorázovým převodním příkazem částku dle vašeho uvážení. 

Vedoucí školní jídelny: Bc. Zachová Marie
Podrobné informace: www.1zs-pb.cz
Telefon školní jídelna: 318401153
Mail.: marie.zachova(zavinac)1zs-pb.cz
Attachments:
Download this file (Přihláška ke stravování 1.doc)Přihláška ke stravování[ ]41 Kb